top of page
DEAL 4 EU.png
logo no text Yellow.png

Meet the partners

Learning Hub Friesland

Learning Hub Friesland heeft een passie voor het inspireren van leerlingen, studenten en docenten uit onze regio door internationale samenwerkingen aan te gaan. Europese projecten bieden fantastische mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en professionalisering en voor het opdoen en delen van nieuwe ideeën.  Door het initiatief Deal4EU naar Friesland te halen, biedt Learning Hub Friesland 17 jongeren de kans om Europa te gaan ontdekken en bijdragen aan oplossingen voor een groenere toekomst.

Kulturlabor Trial & Error e.V.

Kulturlabor Trial & Error eV is een in Berlijn gevestigd multicultureel collectief van ontwerpers, media-activisten, kunstenaars, pedagogen en stadstuiniers die streven naar een creatieve en duurzame toekomst.

We zijn actief in creatief activisme, milieubewustzijn, buurtwerk, onderwijs en gemeenschapsvorming.

Trial & Error heeft ervaring met internationale workshops, niet-formeel onderwijs in scholen en jeugdcentra, activiteiten in kunstcentra en andere plaatsen.

trial&error.jpeg

Athienou Municipal Youth Council

De gemeentelijke jeugdraad van Athienou werd in 2017 opgericht onder de gemeente Athienou en werd goedgekeurd door de jeugdraad van Cyprus. De gemeentelijke jeugdraad heeft ongeveer 500 leden (15-35 jaar oud) en wordt bestuurd door een gekozen raad van 11 personen.  Haar werkterrein is het bevorderen van de deelname van jongeren aan het lokale gemeenschapsleven en vormen een ruimte voor jongeren om hun behoeften te uiten. Bovendien werkt de Jeugdraad voor de gemeente als adviesorgaan over jeugdthema's.

logo_GR.png

City Council Of Catral 
Youth Department & Catral Municipality

unnamed.png

Catral is een gemeente gelegen in het zuiden van de regio van de Valenciaanse Gemeenschap, ten zuiden van Alicante. Het heeft 8.880 inwoners. De gemeente ligt ook dicht bij de zee en heeft een potentiële economische sector in de landbouw. Catral heeft verschillende kantoren die deel uitmaken van dezelfde gemeente die middelen, management, personeel, vrijwilligers en faciliteiten zullen bieden en activiteiten zullen organiseren in dezelfde stad om de waarden van de EU te promoten en activiteiten te stimuleren die de persoonlijke groei, niet- formeel onderwijs en sociale inclusie van jongeren. Bovendien heeft de gemeente de capaciteit om contact te leggen met entiteiten en organisaties, zowel privé als publiek, om hen te betrekken bij de activiteiten die tijdens het project worden voorgesteld om een breder gezichtspunt te hebben en dat de resultaten bij een grote meerderheid van het publiek zullen aankomen.  

De relatie met de landbouw, evenals de huidige Europese klimaatnoodsituatie, motiveerden Catral om dit netwerk van steden te leiden. Met name de laatste stortregens in september 2019 en de officiële lancering van de EU Green Deal motiveerden haar besluit.  Catral speelt een belangrijke rol in het project, het coördineren van de definitie van de projectideeën, de voorbereiding van de toepassing en de projectimplementatie terwijl ze bijdragen aan de gemeenschappelijke output van het project. 

The Municipality of Tivat 

unnamed.png

De gemeenteraad heeft 32 leden, die een lokaal beleid opstellen dat betrekking heeft op stadsontwikkeling. Lokaal bestuur wordt uitgevoerd door secretariaten: Secretariaat voor Lokaal Bestuur, Secretariaat voor Ruimtelijke Ordening, Secretariaat van Financiën, Secretariaat van Economie, Secretariaat van Sociale Zaken, Secretariaat voor Inspectie en Gemeentelijk Toezicht, and  4 services / Office Hoofdadministrateur, Burgemeestersbureau, Dienst voor Civiele Bescherming en Dienst voor Redding en Interne Audit / 2 Directoraat / Directoraat Investeringen en Vastgoed Directoraat /. De gemeente Tivat is lid van vele internationale verenigingen. We onderhouden nauwe contacten met steden en landen in de regio en wereldwijd. In het kader van grensoverschrijdende samenwerkingsactiviteiten heeft de gemeente Tivat veel projecten toegepast op het gebied van energie-efficiëntie, cultuur, duurzame ontwikkeling en bescherming van de zee en het milieu, evenals het verbeteren van sociale bescherming, werkgelegenheid en jeugdbeleid.  

Social Hub

Social HUB is een NGO die begin 2018 is opgericht en geregistreerd door drie jonge enthousiastelingen die besloten zich te verenigen onder een gemeenschappelijke visie en doelen. Social HUB is jeugdwerkers, mentoren, vrijwilligers en vrienden die een gemeenschappelijk belang hebben bij het delen van hun persoonlijke en professionele ervaring op het gebied van buitenactiviteiten, sport, kunst en duurzaamheid om sociale inclusie aan te moedigen en te bevorderen door middel van niet-formeel onderwijs. We bevorderen de samenwerking tussen non-profitorganisaties die actief zijn op het gebied van cultuur, buitenactiviteiten, sport en sociale inclusie, en ontwikkelen een gemeenschap van jonge actieve mensen die levensveranderende verhalen delen.

cropped-zavursheno2-0-1-14.png

Društvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Vereniging voor de ontwikkeling van vrijwilligerswerk Novo mesto) is een Sloveense niet-gouvernementele en humanitaire organisatie die zich inzet voor het algemeen belang op het gebied van sociale zorg, jeugd en cultuur.

Onze missie is om bij te dragen aan een meer inclusieve en open samenleving voor iedereen. Onze twee toonaangevende programma's hebben daarom betrekking op inclusie van sociaal uitgesloten groepen en op het stimuleren van de ontwikkeling van NGO's en de civiele dialoog. Onze activiteiten binnen de programma's worden uitgevoerd door deskundig en vrijwilligerswerk. We promoten de waarden van solidariteit, tolerantie, vrijwilligerswerk, actief leven, een schone omgeving, burgerschapsbewustzijn en interculturele dialoog.

DRPDNM is bedreven in lokale, regionale, nationale en internationale projecten omdat het zich bezighoudt met projecten die worden gefinancierd door lokale, nationale en EU-programma's en -fondsen (ESF, EACEA, EIDHR, EYF, E+, CEI, IPA, BIFC, JUST, H2020, DAPHNE III , INTERREG, EuropeAid…).

DRPDNM_logo_barvni-1.png

VeGAL is het ontwikkelingsbureau van de metropoolregio Oost-Venetië. Een gebied van 22 gemeenten waar VeGAL het concurrentievermogen van het gebied en bedrijven ondersteunt (handelend in toerisme, landbouw, milieubescherming), bevordert intersectorale actie om het lokale aanbod te kwalificeren, om de levenskwaliteit te verbeteren. VeGAL is opgericht als een Lokale Actiegroep om het ontwikkelingsbeleid in plattelandsgebieden te implementeren. Vandaag de dag is VeGAL een lokaal ontwikkelingsagentschap geworden, dat EU-projecten promoot en eraan deelneemt met een bottom-upbenadering en deelneemt aan publiek-private partnerschappen. VeGAL treedt op als LAG's in het kader van de Elfpo-fondsen en als FLAG krachtens de bepalingen van FEAMP. Als LAG werkt VeGAL sinds 1994/99 in de LEADER-aanpak met LEADER II en met LEADER + in 2000/06. Tijdens de fase 2007/13 werd VeGAL voor het eerst opgenomen in het plattelandsontwikkelingsprogramma van de regio Veneto. Het huidige programma voor lokale ontwikkeling is gebaseerd op de "door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling" (CLLD), een lokale participatieve ontwikkeling onder leiding van een lokaal partnerschap (de LAG) tussen actoren uit de publieke sector, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld. In de loop der jaren heeft VeGAL vele projecten ontwikkeld in de landbouw-, milieu- en ecologische sector, ter ondersteuning van de concepten van biologische productie, bescherming van de biodiversiteit, bevordering van typische producten en kwaliteit, verbetering van het milieu en het landschap.

bottom of page